Γίνετε διανομέας

   Κατά τα χρόνια της δουλειάς μας εμείς βρήκαμε φίλους και συνεργάτες, όχι μόνο στη Βουλγαρία αλλά και στο εξωτερικό. Ευχαριστούμε όλους όσους συμβάλλουν στη σωματική και πνευματική ανατροφή των παιδιών.    

   Η „Μούλτι πάρκο” Ε.Π.Ε. αναζητά συνεργάτες για δυναμική αναπτυσσόμενη εταιρεία με εμπειρία στις πωλήσεις παιδικού και αθλητικού εξοπλισμού, δαπέδων απορρόφησης κραδασμών, δαπέδων αθλητισμού, εξειδικευμένων αθλητικών συστημάτων, σύνθετων υπηρεσιών στην υλοποίηση έργων στον τομέα των δημοσίων έργων και της ανάπτυξης πάρκο για τις ακόλουθες περιοχές:

      1. Περιφέρεια  Βάρνας

      2. Περιφέρεια  Μπλαγκόεβγκραντ

      3. Περιφέρεια  Πλόβντιβ

      4. Περιφέρεια  Χασκόβο

 

 Απαιτήσεις προς το ντίλερ:

 

  1. Εμπειρία τουλάχιστον τριών ετών στον τομέα της κατασκευής των εν λόγω έργων,
  2. Παροχή συνόλου εγγράφων:

               2.1 υλοποιημένα  παρόμοια έργα,

               2.2 συγκεκριμένος κύκλος εργασιών της εν λόγω δραστηριότητας,

               2.3 Αυτοσύσταση,

               2.4  αναφορές και / ή συστάσεις από πελάτες,

               2.5  απογραφή των τεχνικών ή διοικητικών πόρων,

               2.6  απογραφή του εξειδικευμένου εξοπλισμού και μηχανημάτων.

      3. Διαθεσιμότητα οικονομικών πόρων τουλάχιστον 50 000 λέβα.

 

 Πλεονεκτήματατουντίλερ:

 

      1. Έκπτωση για ολόκληρο το φάσμα προϊόντων που προσφέρονται,
      2. Προνομιακή παροχή διαφημιστικών προϊόντων,
      3. Συμβουλή για την προώθηση προϊόντων,
      4. Εκπαίδευση στις ιδιαιτερότητες της εγκατάστασης,
      5. Online υποστήριξη για την υλοποίηση και την εγκατάσταση,
      6. Βοήθεια για προετοιμασία  σχεδίων και έργων.

 Αν σας ενδιαφέρει στείλτε το ανωτέρω περιγραφόμενο σύνολο εγγράφων σε  a.boshev@multipark.bg