ПРОИЗВОДСТВО

През август 2014г. „Мулти Парк“ООД отвори врати на новият си завод за производство на каучукови настилки. В продуктовият каталог на компанията се наблюдава  богато разнообразие на каучукови плочи за различно приложение и от различен тип (стандартни 40х40 см. или 50х50см., тип паве, тип пъзел, тип бордюр, тип стъпало и други),  размери, дебелини и цветове.  Производственият процес  е екологосъобразен и напълно безвреден тъй като е съсредоточен в рециклиране и оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми.