ПРОЕКТИРАНЕ

Проектирането на спортни площадки и игрища има за цел да се  обезпечат нуждите на   хората от терени за  спорт, игра, комуникация и почивка. Основна идея е да се развиват  спортните  традиции и  възпитание посредством изграждане на спортна площадка отговаряща на всички естетически и функционални изисквания. 

За изграждането на спортните игрища, освен собствената производствена база в гр.Бургас и  висококвалифицираният инженерно - технически персонал, който изпълнява разнообразни строително-монтажни работи, качествено и в срок, „Мулти Парк ООД“ разполага и със специализирана машина за полагане на саморазливна каучукова настилка, която е иновация в технологиите.

Компанията „Мулти Парк“ ООД  се развива успешно благодарение на постоянния стремеж да се проучват и задоволяват изискванията на наличните и бъдещите заинтересовани страни.