Oбновения Приморски парк в Бургас

Кметът на Бургас Димитър Николов благодари на министър-председателя за подкрепата му за проекта и пожела Морската градина да радва жителите и гостите на Бургас.

"Качеството на изпълнение на проектите в Бургас е високо. Затова Министерството на регионалното развитие ще подкрепя и бъдещи проекти за града", заяви министър Николай Нанков.

Реализираните дейности в рамките на проекта включваха основна реконструкция и преасфалтиране на амортизираната алейна мрежа. Обновени са питейните фонтани, чешмите и подпорните стени.Ремонтиран е фонтанът до открита сцена "Охлюва". Той вече е с нови водни ефекти и художествено осветление. Една от основните атракции е изграждането на алея, разположена в южната част на парка, която е решена с ефирни перголи, по които се развива красива увивна растителност.

Парковата мебел е изцяло подменена. Монтирани са пейки, кошчета за отпадъци, кошчета за кучешки екстременти, информационни табели, велосипедни стойки, перголи, автоматиизрани тоалетни, пригодени за хора в неравностойно положение, осветителни тела, стълбове и др. За да се съхранят и поддържат елементите на зелената система, в обхвата на проекта и с цел максимално съхраняване и използване на природните ресурси е изградена цялостна икономически и природосъобразна система за поливане на озеленените площи,, чиято обща площ е над 120 декара. Изградена е и система за събиране на повърхностните дъждовни води в два подземни резервоара и използването им за поливане на зелените площи.

Извършен е също така основен ремонт и рехабилитация на съществуващата някога детска площадка пред хотел "Приморец". Нейната приблизителна площ е 300 кв. м и е предназначена за възрастова група от 3-12 г. Монтираното комбинирано детско съоръжение е с функции за катерене, висене, пързаляне, комуникация и ролеви игри. Липсата на ограда се обуславя от факта, че площадката се намира в паркова територия, а пейките са разположени на места, от които е налице максимална видимост към всички зони.

С направената инвестиция са обособени също места за отдих, а средата вече е по-достъпна за хора с увреждания. Подменени са осветителните тела, които са и енергоефективни.

Осигурено е видеонаблюдение на територията на Приморски парк - стара част от паметника на Пушкин до хотел "Приморец", до входно-изходните точки на границата с градската част по протежението на бул. "Демокрация" и крайбрежната алея от входа на Централния плаж по предмостовото пространство.

Изпълнител на реконструкцията на Приморски парк е Консорциум "Холдинг Бургас Инфраструктура" с партньори "Даскон" ЕООД и "СМК-Монтажи" АД от Бургас.

 

Източник:  gradat.bg