Разливен полиуретан в спортната зала в Община Садово

Община Садово стартира ремонт на спортната зала в общинския младежки спортен клуб "Тракиец".  Вместо традиционата винилова настилка, Общината реши да заложи на най-високия клас настилки за спортни зали. Община Садово се довери на професионалистите „Инфра Концепт“ ЕООД за изпълнение на проекта. Те изпълниха многослойна система -  InfraSPORT PU 410/410 Roll. Тя представлява система от материали на полиуретанова основа, миксирани и положени върху предварително подготвена основа, формиращи еластично, цветно, безфугово покритие. Материалите за системите InfraSPORT PU 410/410 Roll се миксират и полагат, съобразно техническите им спецификации върху равна, здрава и обезпрашена основа. Тя трябва да бъде суха, чиста и обезмаслена. Когато се полага върху съществуваща стара настилка същата трябва да бъде шлайфана и/или бластирана.

Системата е предназначена за закрити помещения за спорт и създават гладка и здрава игрална повърхност, отличаваща се с висока способност за пренасяне на динамични натоварвания.