Откриха обновените площад "Жени Патева" и ул. "Фердинандова"

Благодарение на осигуреното чрез ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. финансиране, те станаха много по-привлекателни и удобни за използване от бургазлии и гостите на града, посочват от общинската администрация.

Площад "Жени Патева", разположен пред сградата на Агенцията по вписванията (Старият съд),  от десетилетия се ползва като социално пространство за отдих и игри.  Цялата зона бе в изключително лошо състояние, и след многократни настоявания на кмета Димитър Николов пред държавната власт, сградата на Агенция по вписванията бе ремонтирана, а Община Бургас успя да реконструира пространството около нея, включително площад "Жени Патева" и съседни улици. 
Площадът е оформен като  представително място, удобно за отдих, игри, масови прояви и временни изложби на открито. Срещу него е разположена детска площадка за възрастова група от 3 до 12 г. и две симетрично разположени беседки в прилежащата зелена площ. Настилката е ударопоглъщаща, монтирана е ограда с височина 1 м. Устроени са два вход/изхода с широчина 2 м. Поставени са 5 бр. съоръжения за игра - едно от тях е предназначено за ползване от хора с двигателни увреждания. От двете страни на детската площадка са монтирани ефектни архитектурно-художествени елементи от полимер, които служат и за сядане. От северната страна те изписват "Площад", а от южната - "Жени Патева". Цялото пространство е наситено с нови пейки, кошчета за отпадък, информационни табла.  

В близост са монтирани подземни контейнери за събиране на отпадъци. Под повърхността е изграден подземен резервоар, който събира дъждовните води, попадащи на територията на площада, а впоследствие те се използват за поливни нужди. Осветлението е ново, енергоефективно и допълнено със соларни панели. Поставено е видеонаблюдение на ключови места, за повишаване сигурността на средата и намаляване случаите на вандализъм.

Ул. "Фердинандова" пък е основна за ЦГЧ и к-с "Възраждане". Нейната реконструкция включва рехабилитация на уличните платна и тротоарните настилки. Въведена е промяна в организацията на движение по улицата, която стана еднопосочна /така бе увеличен броят на местата за паркиране/. По протежението й са поставени нови елементи на градското обзавеждане - пейки, кошчета за отпадъци, колчета и анти паркинг - болард елементи. Монтирано е енергоефективно улично осветление. Част от старите дървета са премахнати, но на тяхно място са засадени нови екземпляри от по-подходящи видове. Това направи улицата много по-комуникативна, удобна и безопасна.
Реконструкцията на площад "Жени Патева" и ул. "Фердинандова" е част от проекта "Осигуряване на балансирана градска среда в ЦГЧ, ж.к. "Възраждане" и "Меден Рудник" - етап 1", договор № BG16RFOP001-1.004-0003-C01, финансиран по ОП "Региони в растеж" 2014 - 2020 г. Проектант и на двата обекта е екип на "Иво Петров Архитекти". С инвестиция от близо половин милион лева фирма "Антик" ООД извърши обновяването на площад "Жени Патева". Изпълнител на реконструкцията на ул. "Фердинандова" за 800 000 лв. е "Инфра Експерт" ЕАД.
 
Източник : infrastructure.bg