Изграждане на 4 спортни площадки

В Община Руен бяха изградени 4 спортни площадки с настилка от функционалната изкуствена трева. Обектът беше успешно завършен на 30.12.2020 год. Площадките се намират в селата: Сини рид, Люляково, Планиница и Трънак.

 Екипът на ИНФРА КОНЦЕПТ ЕООД подходи професионално при изпълнението на обекта, като вложените материали отговарят на стандартите за безопасност спрямо действащата нормативна уредба. Бяха извършени следните дейности: Механизирано разкъртване на асфалтова настилка, механизирано уплътняване на дренажна фракция, доставка и полагане на фракция 0-5мм, за подравняване на основа, както и доставка и полагане на настилка от изкуствена трева с височина на влакното 40мм, включващо доставка и полагане на пълнеж от кварцов пясък и доставка и полагане на пълнеж от SBR гранула. Всички строително-монтажни работи бяха извършени в съответствие с нормативните изисквания на Република България. При изпълнение на обектите ИНФРА КОНЦЕПТ ЕООД  доказа, че е лидер в своята област и разполага с компетентни специалисти, които реализират бързо и качествено проектите си. 

  С изграждането на поредната спортна площадка в Община Руен, ръководството на общината още веднъж доказа своята последователност в осъществяването на политика за създаване на по-благоприятни условия за живот, за стимулиране на спорт и игри на открито и задържане на младите хора в Общината.