Благоустрояване на градската среда в Пловдив

Мащабен проект за подобряване на градската среда в община Пловдив ще се реализира в следващите две години. Близо 18 млн. лв. ще бъдат инвестирани за реконструкция, рехабилитация и благоустрояване на междублокови пространства, улици, булеварди и площади на територията на Първа градска част, заключена между бул. "Кн. Мария Луиза", бул. "Източен", бул. "6-ти септември" и бул. "Цар Борис III Обединител". Проектът се финансира по приоритетна ос 1 "Изпълнение на Интегрирани планове за градско възстановяване и развитие" на ОП "Региони в растеж" 2014-2020.

 

На 3 юли община Пловдив стартира открита процедура за избор на изпълнители с прогнозна стойност 17920914 лв. без ДДС. Обществената поръчка включва три обособени позиции, в които са групирани девет обекта, разположени в Зоната със социални функции от ИПГВР Пловдив.

Благоустрояване и социализация на южния бряг на р. Марица, до Панаирния мост
е един от двата обекта, включени в първата обособена позиция на стойност 7 192 474.00 лв. без ДДС. Пространството, предназначено за благоустрояване е линеарно, с дължина приблизително 1050 м, а ширината му варира от 3 до 15 м. На юг то е ограничено от бул. "Марица-юг", а на север – от коритото на реката. В момента разработваната територия е напълно занемарена и без никакви социални активности. Същевременно тя се намира на пешеходно разстояние от центъра на Пловдив и Панаирния град.

С проекта се търсят разнообразни варианти за нейното превръщане в притегателна крайречна зелена зона, предназначена за посетители от различни възрасти и обществени категории. Предвидена е и цялостна рехабилитация на бул. "Марица-юг" с изграждане на енергоспестяващо улично осветление. 
Вторият обект включва рехабилитация и реконструкция на тротоари по бул. "Кн. Мария Луиза" – от кръстовището с ул. "Петко Д. Петков" до бул. "Източен", озеленяване и благоустрояване на прилежащи зелени площи, и градинката на площад "Света Петка".

Обновяване на зоната около Понеделинк пазар
обхваща позиция 2 на поръчката, която е на стойност 5 526 302 лв. без ДДС. Предвижда се реконструкция и рехабилитация на уличните платна и прилежащите тротоари и въвеждане на енергоспестяващо улично осветление на ул. "Стойчо Мушанов", ул. "Макгахан" (в участъка от ул. "Митрополит Панарет" до ул. "Ген. Скобелев"), ул. "Ген. Скобелев", ул. "Пулпудева", ул. "Козлодуй", ул. "Брестовица", ул. "Цар Иван Страцимир", както и ул. "Марагидик", ул. "Лъджене", ул. "Георги Мамарчев", ул. "Неофит Бозвели" (м/у ул. "Марагидик" и ул. "Стойчо Мушанов"), ул. "Д-р Селимински", ул. "Сава Филаретов", ул. "Княз Черказки" (южно от ул. "Марагидик"), ул. "3ахарий Зограф", ул. "Емил Зола", ул. "Лясковец", пл. "Александър Малинов" и др.  

Реконструкция на улици зад Водната палата
на територията на Първа градска част – север, са включени в обособена позиция 3 на стойност 5 202 138 лв. без ДДС. Предвижда се рехабилитация на тротоари, въвеждане на енергоспестяващо улично осветление и озеленяване по бул. "6-ти септември" в участъка от бул. "Цар Борис III Обединител" до бул. "Източен", площад Житен пазар, междублокови пространства, детски площадки, както и цялостно обновяване на ул. "Асен Златаров", ул. "Хеброс", ул. "Панайот Пипков", ул. "Калофер", ул. "Хъшовска", ул. "Артилерийска", ул. "Никола Сапунов", ул. "Весела", ул. "Тополница", ул. "Ламартин", ул. "Лютиче.

 

Крайният срок за подаване на оферти за участие е 7 август, а отворянето им е насрочено за 8 август.

 

Източник: gradat.bg